Robin vinter 2016
Esaul vinter 2016

Vad är MT2017?

MT2017 bygger på en sammanvägning av nuvarande mentaltestet (MT2007) och det mentaltest som gällde före 2007.

Här kan du göra MT2017?

MT2017 kan du för tillfället göra i på sex orter i Sverige; Skellefteå, Timrå, Uddevalla, Romelanda, Vallentuna och Tollarp.

Anmälan!

Här hittar information om var och när, du kan också anmäla dig! Är du intresserad av att titta är du också välkommen.

Mentaltest 2017

Mentaltestet dokumenterar hundens förtjänster och brister på egenskapsnivå vilka är; socialitet, social- samt jaktkamplust, temperament, aggression med försvarslust, nerver, minnesbilder samt drivkraften. Testet beskriver även skottfastheten.

Två domare bedömer hunden utifrån ett poängsystem och hunden får godkänt eller icke godkänt. Godkänd nivå är 100 poäng.