Jag är bland annat:
Ringsekreterare (2011)
Auktoriserad exteriörbeskrivare för vit herdehund (2012)
Certifierad utställningsarrangör (2013)
Diplomerad avelsfunktionär SKK (2019–2020)

Urval av utbildningar:
SKK:s uppfödarutbildning (4 steg)
SKK:s distansutbildning Hundens beteende
SKK:s fördjupningskurs i Hundavel och genetik
Grönt kort – draghund
SKK Engelska för ringsekreterare

Diverse läger, kurser och clinics i lydnad, bruks och IGP med
bland annat: Mona Kjernholm (lydnad), Maria Brandel (lydnad/tävling), Jenny Wibeck (lydnad), Martha Landin (lydnad), Magnus Johansson (bruks), Mattias Samuelsson (IGP-FH), Heléne Lindström (lydnad), m fl…

Hundrelaterade förtroendeuppdrag:
2009 – 2018 Ordförande, sekreterare, ledamot, suppleant i svenska rasklubben för vit herdehund
2017 – ff Ledamot Svenska Brukshundklubbens utskott för Avel&Hälsa och sammankallande för utskottsgrupp exteriör
2019 – ff Suppleant, ledamot Svenska Brukshundklubbens förbundsstyrelse